Author: Kashmir Pravdesh

Nishant Bhat birthday bash: Tejasswi Prakash, Karan Kundrra, Rashami Desai, Urfi Javed, and others mark attendance [VIEW PICS]

Nishant Bhat birthday bash: Tejasswi Prakash, Karan Kundrra, Rashami Desai, Urfi Javed, and others mark attendance [VIEW PICS] Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_ATF_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_BTF_1_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_BTF_2_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_ATF_970x90|970,250~Bollywoodlife_Web/bollywoodlife_ros_strip|1300,50...